Monday, May 20, 2024

━ just in

महिला नेताले जारी गरें समाजवादी पार्टीको महत्त्वपूर्ण नीति

महिला नेताले समाजवादी पार्टीको नयाँ नीति प्रक्षेपण गरें, जसले महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, र स्वास्थ्य सेवाहरूको सुविधा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

संघर्षमा बसेको प्रदेश २ सरकार र राजनीतिक दलहरू

प्रदेश २की सरकारले स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलहरूसँगको संघर्षमा बसेको छ, जसको परिणामस्वरूप विशेष सत्रको तयारी विफल भएको छ।

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको नामांकन गरेका छन्।

संसदको सदस्यहरूले विशेष सत्रमा उद्योगपतिहरूसँग छलफल गरें

संसदका सदस्यहरूले विशेष सत्रमा देशका उद्योगपतिहरूसँग महत्त्वपूर्ण मुद्दाका बारेमा छलफल गरेका छन्।

नेपालको राष्ट्रपति ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पारित गरें

नेपालको राष्ट्रपति ले आफ्नो सामुदायिक सरकारको प्रधानमन्त्री पदको लागि नामांकन गरिएको छ र यसलाई पारित गरेका छन्।

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

━ lifestyle

महिला नेताले जारी गरें समाजवादी पार्टीको महत्त्वपूर्ण नीति

महिला नेताले समाजवादी पार्टीको नयाँ नीति प्रक्षेपण गरें, जसले...

संघर्षमा बसेको प्रदेश २ सरकार र राजनीतिक दलहरू

प्रदेश २की सरकारले स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलहरूसँगको संघर्षमा बसेको...

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले...

संसदको सदस्यहरूले विशेष सत्रमा उद्योगपतिहरूसँग छलफल गरें

संसदका सदस्यहरूले विशेष सत्रमा देशका उद्योगपतिहरूसँग महत्त्वपूर्ण मुद्दाका बारेमा...

नेपालको राष्ट्रपति ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पारित गरें

नेपालको राष्ट्रपति ले आफ्नो सामुदायिक सरकारको प्रधानमन्त्री पदको लागि...

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit...

Subscribe to our magazine

━ follow us

0FansLike
0FollowersFollow
3,906FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

━ strategy & politics

महिला नेताले जारी गरें समाजवादी पार्टीको महत्त्वपूर्ण नीति

महिला नेताले समाजवादी पार्टीको नयाँ नीति प्रक्षेपण गरें, जसले...

संघर्षमा बसेको प्रदेश २ सरकार र राजनीतिक दलहरू

प्रदेश २की सरकारले स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलहरूसँगको संघर्षमा बसेको...

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले...

संसदको सदस्यहरूले विशेष सत्रमा उद्योगपतिहरूसँग छलफल गरें

संसदका सदस्यहरूले विशेष सत्रमा देशका उद्योगपतिहरूसँग महत्त्वपूर्ण मुद्दाका बारेमा...
spot_imgspot_img

business

महिला नेताले जारी गरें समाजवादी पार्टीको महत्त्वपूर्ण नीति

महिला नेताले समाजवादी पार्टीको नयाँ नीति प्रक्षेपण गरें, जसले...

संघर्षमा बसेको प्रदेश २ सरकार र राजनीतिक दलहरू

प्रदेश २की सरकारले स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलहरूसँगको संघर्षमा बसेको...

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले...

संसदको सदस्यहरूले विशेष सत्रमा उद्योगपतिहरूसँग छलफल गरें

संसदका सदस्यहरूले विशेष सत्रमा देशका उद्योगपतिहरूसँग महत्त्वपूर्ण मुद्दाका बारेमा...

नेपालको राष्ट्रपति ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पारित गरें

नेपालको राष्ट्रपति ले आफ्नो सामुदायिक सरकारको प्रधानमन्त्री पदको लागि...

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit...

━ food & recipes

महिला नेताले जारी गरें समाजवादी पार्टीको महत्त्वपूर्ण नीति

महिला नेताले समाजवादी पार्टीको नयाँ नीति प्रक्षेपण गरें, जसले...

संघर्षमा बसेको प्रदेश २ सरकार र राजनीतिक दलहरू

प्रदेश २की सरकारले स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलहरूसँगको संघर्षमा बसेको...

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले...

संसदको सदस्यहरूले विशेष सत्रमा उद्योगपतिहरूसँग छलफल गरें

संसदका सदस्यहरूले विशेष सत्रमा देशका उद्योगपतिहरूसँग महत्त्वपूर्ण मुद्दाका बारेमा...

━ the latest news

महिला नेताले जारी गरें समाजवादी पार्टीको महत्त्वपूर्ण नीति

महिला नेताले समाजवादी पार्टीको नयाँ नीति प्रक्षेपण गरें, जसले महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, र स्वास्थ्य सेवाहरूको सुविधा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

संघर्षमा बसेको प्रदेश २ सरकार र राजनीतिक दलहरू

प्रदेश २की सरकारले स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलहरूसँगको संघर्षमा बसेको छ, जसको परिणामस्वरूप विशेष सत्रको तयारी विफल भएको छ।

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको नामांकन गरेका छन्।

संसदको सदस्यहरूले विशेष सत्रमा उद्योगपतिहरूसँग छलफल गरें

संसदका सदस्यहरूले विशेष सत्रमा देशका उद्योगपतिहरूसँग महत्त्वपूर्ण मुद्दाका बारेमा छलफल गरेका छन्।

नेपालको राष्ट्रपति ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पारित गरें

नेपालको राष्ट्रपति ले आफ्नो सामुदायिक सरकारको प्रधानमन्त्री पदको लागि नामांकन गरिएको छ र यसलाई पारित गरेका छन्।
spot_img

━ popular

महिला नेताले जारी गरें समाजवादी पार्टीको महत्त्वपूर्ण नीति

महिला नेताले समाजवादी पार्टीको नयाँ नीति प्रक्षेपण गरें, जसले महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, र स्वास्थ्य सेवाहरूको सुविधा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

संघर्षमा बसेको प्रदेश २ सरकार र राजनीतिक दलहरू

प्रदेश २की सरकारले स्थानीय स्तरका राजनीतिक दलहरूसँगको संघर्षमा बसेको छ, जसको परिणामस्वरूप विशेष सत्रको तयारी विफल भएको छ।

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी

प्रजातन्त्रको मूलुकमा संविधानसभा चुनावको तयारी गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको नामांकन गरेका छन्।

संसदको सदस्यहरूले विशेष सत्रमा उद्योगपतिहरूसँग छलफल गरें

संसदका सदस्यहरूले विशेष सत्रमा देशका उद्योगपतिहरूसँग महत्त्वपूर्ण मुद्दाका बारेमा छलफल गरेका छन्।

नेपालको राष्ट्रपति ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पारित गरें

नेपालको राष्ट्रपति ले आफ्नो सामुदायिक सरकारको प्रधानमन्त्री पदको लागि नामांकन गरिएको छ र यसलाई पारित गरेका छन्।